Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Inschrijven nieuwe leerlingen

Uw zoon of dochter inschrijven bij ons op school:


Binnen ons openbaar Scholennetwerk De Basis is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen. Zodra een kind 3 ½ jaar is kan hij/zij worden ingeschreven op onze school.


De volgende stappen worden gevolgd:

  • U belt voor een afspraak met de directeur of adjunct-directeur. Tel: 0516-461753
  • Indien u niet bekend bent met de school, wordt een rondleiding gegeven.
  • U krijgt een inschrijfformulier en een intakeformulier mee en deze vult u in. 
  • Na inlevering van beide formulieren volgt binnen 8 weken schriftelijke toestemming voor toelating.
  • De gegevens van de leerling worden overgezet op een leerlingenkaart. Hierop komen niet de gegevens van de ouders te staan.
  • Voordat de leerling 4 jaar wordt komt de leerkracht op huisbezoek, wordt het intakeformulier besproken en er wordt een afspraak gemaakt voor 2 kennismakingsbezoeken van de leerling aan de nieuwe klas.
  • Zodra uw kind 4 jaar is, mag hij/zij naar school. Ons advies is om gedurende de eerste maand alleen ’s ochtends te komen. Na overleg met de leerkracht wordt bekeken of het wenselijk is om ’s middags te komen. Daarnaast is het altijd mogelijk om middagen vrij te zijn als de leerkracht of de ouders het wenslijk achten.
  • Ons advies is om in de maanden november en december en de laatste maand van het schooljaar geen kleuters op school te laten beginnen (in verband met een drukke periode voor nieuwe leerlingen).