Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Oudervereniging

 

De Ouderraad bestaat uit 9 leden, die op de zakelijke ouderavond worden gekozen door de aanwezige ouders. De Ouderraad heeft tot taak:

  1. de bloei van de school te bevorderen.
  2. te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren. 
  3. te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten. 
  4. de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur “De Basis”, openbaar scholennetwerk.

De ouderraad vergadert een aantal malen per schooljaar en is aanwezig of helpt mee bij activiteiten zoals feestelijke ouderavond, Sint, Kerst enz.

In de ouderraad zitten de volgende leden:

 

Voorzitter:  Anja Hilmer - de Wit
Penningmeester:  Geert van der Terp
Secretariaat:  Nancy Christiaans
Lid:  Thea van Doorn
Lid:  Karin Kooistra 
Lid:  Annemieke Hofstee
Lid:  Sjoerd Betten
Lid:  Benno van der Meer
Personeelsgeleding:  Siepie de Leeuw
Personeelsgeleding:  Hester Jelsma
 

 

 

 


Gerelateerde documenten: