Willy de Leeuw

Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs, waarvan 25 jaar aan De Feart. Doordat er steeds weer andere mensen zijn en nieuwe ontwikkelingen blijft het altijd boeiend. Je kunt als leerkracht zelf aangeven om aan een andere groep te gaan lesgeven. Als die mogelijkheid er is, dan kan dat. Ik heb door de jaren heen alle groepen lesgegeven. Mooi is dat je daardoor bij blijft met nieuwe lesmethoden, zoals het werken met i-pads vanaf groep 3.  
 
Kinderen zelfvertrouwen bijbrengen 
Enthousiast word ik verder van het teamgevoel onder de leerkrachten, we werken samen voor het geheel. Wat de school bijzonder maakt, zijn de heterogene groepen. Dat wil zeggen dat we geen groepen 1 en 2 en 8 hebben, maar gecombineerde groepen 1/2, 7/8 en dergelijke. Het voordeel voor de kinderen is, dat ze elke twee jaar de oudste zijn. Ze kennen dan de lesstof al ten opzichte van de jongere kinderen en dat doet goed voor het zelfvertrouwen. Ook leren ze van elkaar en kunnen ze zich aan elkaar optrekken. Van sommige lessen zijn de instructies van dezelfde groepen samen. Daarnaast wordt er gedifferentieerd qua lesstof, dus afgestemd op het niveau van de leerling. Elke groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent. Daardoor kunnen we goed inspelen op de leerlingen en is er extra aandacht waar dat nodig is. Daardoor kunnen we goed en passend onderwijs bieden.  
 
Dorpsschool, actief in Jubbega  
Korte lijnen tussen ouders en andere partijen zijn ook heel fijn. In dit gebouw zijn bijvoorbeeld ook de logopedie en dyslexiezorg gevestigd. Dat is voor de kinderen gewoon heel handig. Ook is er de Bieb met wie we samen de voorleesdagen organiseren. En we hebben met Sint Maarten en Kerst gezamenlijke activiteiten met de ouderen die in dit gebouw voor dagbesteding komen. We zijn echt een dorpsschool. We spelen in op de activiteiten die het dorp biedt en maken daarmee echt deel uit van de Jubbegaaster mienskip.