Speerpunten

  • Toegankelijk onderwijs voor elk kind

Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Ons onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing, maar met respect daarvoor.
In onze visie vraagt dit om professionele leerkrachten die zich bewust zijn van en in staat zijn tot het verwoorden en verantwoorden van hun levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit. Zij kennen hun inspiratiebronnen en zijn in staat de dialoog tussen kinderen op gang te brengen.

  • Het kind staat centraal

Het kind wordt zelf als startpunt genomen en gaat van daar uit spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken en begrijpen. Dit op een voor hem/haar betekenisvolle manier. Op deze ontdekkingstocht leert ieder kind zich allerlei basisvaardigheden aan, die passen bij zijn/haar actuele ontwikkeling en onderwijsbehoefte.

Onze visie is om, via het onderwijs, in het kind te investeren door middel van persoonlijke aandacht met als doel stimuleren van menselijke vorming, het leren van sociale vaardigheden en het vinden van de eigen plek binnen de samenleving.

  • Basisbehoeften

Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie). Om dat waar te kunnen maken streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren met passende zelfstandigheid.
Wij streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen binnen onze school te houden. Dit betekent dat we als team ons zullen richten op de behoeften van het kind en zoeken naar wegen en manieren om hem/haar tot leren te brengen (passend onderwijs).

  • Verwachtingen

Wij zetten in op hoge verwachtingen voor onze leerlingen. Wij willen de leerlingen prikkelen om net iets meer te kunnen (zone van de naaste ontwikkeling).

  • Onderdeel van de maatschappij

Kinderen maken deel uit van een maatschappij die dynamisch is. Dat betekent dat we kritisch kijken naar ontwikkelingen in het onderwijs en naar kennis en kunde die onze leerlingen nu en straks nodig hebben. (zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid) Leren is zoeken naar de goede samenleving. Iedereen is op zijn of haar eigen manier van waarde en doet ertoe.