Missie en visie

“De Feart” is een samenlevingsbasisschool, waar alle leerlingen en ouders welkom zijn ongeacht achtergrond of afkomst. Vanuit een klimaat met een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen, krijgen onze leerlingen de mogelijkheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit een duidelijke en voorspelbare organisatie en in een goede sfeer werken leerkrachten samen met ouders en leerlingen aan een prettig werk-, speel en leerklimaat. Naast de basisvaardigheden richten we ons ook op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Op verschillende gebieden kunnen leerlingen in heterogene groepen hun talenten verkennen, ontwikkelen en delen.

Wij willen vanuit een breed levensbeschouwelijk perspectief ons bezinnen op wat goed is voor de kinderen. In een samenleving vol diversiteit willen wij dat kinderen, hoe verschillend en uniek ze ook zijn, samen leren, samen werken, samen leven en dus verbonden zijn.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: