Cluster De Oosthoek

Scholencluster “De Oosthoek” is een succesvolle samenwerking tussen de drie openbare basisscholen in Hoornsterzwaag, Jubbega en Nieuwehorne.

Door intensief samen te werken:

  • handhaven we onze hoge onderwijskwaliteit,
  • beperken we risico’s,
  • benutten we talenten, expertise, mensen en materialen effectief en efficiënt
  • verhogen we het welbevinden bij leerlingen en medewerkers.

Binnen het scholencluster heeft iedere school een eigen directie en heeft zijn eigen onderwijskundig profiel met school-specifieke accenten.

Bekijk hier de video