Identiteitscommissie

Op samenlevingsschool De Feart is sinds een aantal jaren een identiteitscommissie actief.

Zij heeft als taak mee te denken over het creëren van een schoolklimaat waarin ruimte is voor diverse achtergronden, opvattingen en identiteiten, van leerlingen en onderwijzend personeel. Ons doel is om ieder individu zoveel mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen.

 Hierbij vinden wij respect en aandacht voor, en acceptatie van elkaar van groot belang. Respect in de breedste zin van het woord; respect voor de ander is de basis voor onze omgang met elkaar.

Identiteit onderscheidt én verbindt. Het biedt vele mogelijkheden om van elkaar te leren, met elkaar in gesprek te gaan, om tot iets gezamenlijks te komen.

In de Identiteitscommissie hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting.

Vijf keer per schooljaar komt de commissie bijeen. Vergaderingen worden gevoerd op een positieve en opbouwende manier, waarbij oog en oor is voor elkaar.

De commissie vergadert over bijv. de invulling van de kerst- en paasviering, het belang van de regenboogvlag, HVO/GVO. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het schoolteam. 

De Identiteitscommissie zoekt graag de verbinding met het dorp en haar bewoners. Dit dragen we uit door de activiteiten die we organiseren, door ons open te stellen voor anderen, het oog krijgen voor mensen in de leefomgeving.