Margriet Appeldorn

Onze dochters hebben alle drie op deze school gezeten, twee zijn intussen naar het voorgezet onderwijs. Bij de schoolkeuze destijds waren we op zoek naar een school die een goede basis zou geven aan onze kinderen. Een school die bovendien een goede afspiegeling is van de samenleving en een bepaalde grootte heeft, zodat er ook expertise is voor kinderen die boven of onder het gemiddelde scoren. Vooral de sfeer en de rust op deze school spraken ons erg aan. Verder is er voor- en naschoolse opvang en een continurooster.

 

Het is erg fijn om te zien dat kinderen zich aan vele anderen kunnen spiegelen en dat ze hier kunnen ontdekken wie ze zijn. Wat daarin mee helpt zijn de heterogene groepen waardoor kinderen elkaar leren helpen en ook van elkaar leren. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de ‘Gouden weken’ gewerkt aan groepsvorming om elkaar beter te leren kennen. Daarom worden de schoolreizen ook aan het begin van het schooljaar georganiseerd. De Gouden Weken zijn ook nodig omdat de groep wel eens van samenstelling wisselt. Ieder jaar wordt gekeken welke kinderen in welke groep komen.

Op vrijdagmiddag is er crea-circuit. Dan is er van alles te beleven. Van bewegen en gezonde voeding, techniek, koken, ieder kind kan kiezen wat hij leuk vindt. De groepen 4 t/m 8 worden dan door elkaar gehusseld. Ook op die manier leren kinderen weer van elkaar, op een leuke manier. Veel ouders helpen er aan mee.

De school werkt verder met weektaken. Na instructie kunnen de kinderen zelf aan slag. Later in het voortgezet onderwijs hebben ze profijt van deze taakgerichte aanpak en het kunnen plannen. Onze kinderen hebben een heel fijne basisschooltijd gehad, ook vanwege de vele nevenactiviteiten.