Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onze school

De situering van de school:
De school ligt centraal in het dorp Jubbega 3e Sluis.
De naam van de school is ontstaan, doordat de school vroeger aan het water was gesitueerd.

 

            

De school is een onderdeel van het dorp en maakt deel uit van het multifunctionele gebouw(MFG) “de Kompenije”.
In dit centrum, centraal gelegen in Jubbega, vinden verschillende partijen onderdak, zodat daarmee het gebouw met recht het sociale hart van Jubbega en Hoornsterzwaag genoemd mag worden.
De Kompenije is een samenwerkingsverband van partijen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, educatie, zorg en welzijn, met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten en het mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking in eigen dorp kunnen blijven wonen met behoud van eigen netwerk en regie op het leven.

De andere participanten zijn:

 • Kinderwoud (organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang)
 • Peuteropvang “it Healtsje”
 • BSO “de Beamhutte”
 • Caleidoscoop (welzijnsorganisatie).
 • Stichting zorgcentra Meriant (Organisatie voor ouderenzorg)
 • WIL (organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking).
 • Thuisorganisatie De Friese Wouden
 • Bibliotheek/documentatiecentrum
 • DZNN
 • Fysiotherapie “de Praktijk”.

 

De onderwijsruimtes:

Voor het onderwijs op De Feart zijn beschikbaar:

o    8 groepslokalen

o    een gymnastieklokaal en een speellokaal, waardoor bewegingsonderwijs op een goede manier verzorgd kan worden.

o    een gemeenschappelijke ruimte

o    een ruimte voor interne begeleiding (IB) .

o    een directieruimte en een personeelsruimte.

o    Een reparatieruimte voor schoolmaterialen.Binnen het M.F.G. De Kompenije willen wij samenwerken met alle partijen op die vlakken die het onderwijs ten goede komen.

Gezamenlijke omgangsafspraken MFG De Kompenije:

 1. We zullen goed voor de spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen
 2. De school is van binnen een stiltegebied/rustgebied en buiten hoeft dat lekker niet
 3. Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis
 4. Werk aan een leuke sfeer, dan bereik je meer

Meer informatie is te vinden in de nota “visie op samenwerking MFG De Kompenije”.

 

Scholencluster 'De Oosthoek'

Binnen de organisatie van ons scholennetwerk 'De Basis' wordt vanaf 2014 door alle scholen samengewerkt in regionaal gevormde clusters. Dit met de bedoeling om met elkaar en van elkaar te leren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Binnen onze regio werkten we al op deze manier samen en zeker ook in de afgelopen 2 jaar zijn daarin de nodige stappen in het kader van professoinele samenwerking gezet. Dit is nu dus uitgrold binnen de hele organisatie van ons scholennetwerk.