Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Samenwerkingsverband

Scholencluster " De Oosthoek"

 

Binnen de organisatie van ons scholennetwerk “De Basis” wordt vanaf 2014 door alle scholen samengewerkt in regionaal gevormde clusters. Dit met de bedoeling om met elkaar en van elkaar te leren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Binnen onze regio werkten we al op deze manier samen en zeker ook in de afgelopen 2 jaar zijn daarin de nodige stappen in het kader van professionele samenwerking gezet. Dit is nu dus uitgerold binnen de hele organisatie van ons scholennetwerk.

 

Het scholennetwerk bestaat naast onze school uit de ”Mr. J.B. Kanschool” , “Op ‘e Grins” en de “Sevenaerschool”. Voor de duidelijkheid is voor ons cluster een eigen logo gemaakt, zodat het ook duidelijk is welke activiteiten in dat kader plaatsvinden.